skip to Main Content

Předávání údajů o smluvním výzkumu v roce 2015

V souladu s dokumentem „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“ byl zveřejněn postup pro předávání údajů o smluvním výzkumu (dále jen „Postup“). Je k dispozici upravená verze aplikace Vklap, která umožní vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádáním (nabídka SOUBOR – NOVÝ – SMV). Dodávky dat v dodavatelské struktuře SMV15 je možné předávat pouze prostřednictvím poskytovatele institucionální podpory. Prostudujte podrobně, prosím, přiložený Postup.

Dodávka dat musí být dodána poskytovateli (MZe) ve formátu XML, ve struktuře platné pro rok 2015 a po kontrole zpřístupněnou webovou kontrolní službou. Nutnou součástí každé dodávky dat o smluvním výzkumu je Průvodka dodávky dat o smluvním výzkumu vytvořená kontrolní službou, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna jednat jménem předkladatele.

Jsou přijímány pouze dodávky dat, které jsou zkontrolovány aktuální verzí webové kontrolní služby bez chybového nálezu.

Na smluvní výzkum musí být navázán alespoň jeden výsledek vykázaný v RIV (podrobněji v Postupu na str. 4).

Dodávku dat dle výše uvedeného, včetně naskenovaných podepsaných průvodek, zašlete elektronicky na adresu jan.budsky@mze.cz nejpozději 16. října 2015.

V případě, že vaše organizace nebude předávat dodávku dat o smluvním výzkumu, informujte nás, prosím, o této skutečnosti na výše uvedené el. adrese.

S případnými dotazy se obracejte na Ing. Jana Budského, tel. 22181 3026.

Postup pro předávání údajů o smluvním výzkumu v roce 2015

Zpátky nahoru