skip to Main Content

Dne 23. června 2023 se pod vedením předsedy redakční rady prof. Ing. Aleše Lebedy, DrSc., uskutečnilo letos již druhé jednání redakční rady časopisu Plant Protection Science (PPS), prezenční formou v Modrém salonku domu zemědělské osvěty. Editor představil současný stav časopisu – počet prací v recenzním řízení, chystané číslo časopisu, statistiky pohybu rukopisů, a vývoj citovanosti časopisu. Diskutovány byly možnosti dalšího rozvoje časopisu a propagace časopisu na oborových akcích v České republice i v zahraničí. Editor poděkoval členům redakční rady za podporu časopisu a za spolupráci.

Informace o časopise PPS najdete na https://pps.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru