skip to Main Content

Jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics (AE) proběhlo 18. 9. 2023. Jednání zahájil předseda redakční rady a editor, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. Redaktorka Mgr. Barbora Vobrubová, Ph.D. následně seznámila redakční radu s citovaností článků a aktuálním stavem časopisu. V následné diskuzi byly probírány zejména možnosti tematických čísel a jejich potenciální přínos pro časopis. Jednání poprvé proběhlo v angličtině s mezinárodní účastí.

 

Zpátky nahoru