skip to Main Content

Dne 13. 9. 2023 byly časopisy ČAZV Horticultural Science, Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Plant, Soil and Environment a Plant Protection Science prezentovány na mezinárodní konferenci pořádané Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU Praha) ve spolupráci s Ústavem ekológie lesa Slovenskej akadémie vied: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2023, která probíhá ve dnech 13.–14. 9. 2023 v areálu ČZU Praha.

Konference se zúčastnila řada českých i zahraničních odborníků v oboru genetiky a šlechtění rostlin, ochrany rostlin, zahradnictví a rostlinné produkce.

Děkujeme hlavnímu organizátorovi konference doc. Ing. Františku Hniličkovi, členu redakční rady časopisu Horticultural Science, za možnost prezentace časopisů.

Více informací o konferenci najdete zde: https://czuni.cz/ud%C3%A1lost/vliv-abiotickych-a-biotickych-stresoru-na-vlastnosti-rostlin-2023/
Více informací o časopisech ČAZV najdete na: https://agriculturejournals.cz/

 

 

Zpátky nahoru