skip to Main Content

V pražském Obecním domě se dne 21. 9. 2023 uskutečnilo slavnostní zasedání ke 30. výročí založení Agrární komory České republiky (AK ČR). Jako stěžejní nevládní organizace reprezentující zemědělce. V průběhu jednání z rukou prezidenta AK ČR Ing. Jana Doležala převzal pamětní medaili a poděkování
za dlouhodobou spolupráci s Českou akademií zemědělských věd (ČAZV) předseda předsednictva ČAZV Jan Nedělník. ČAZV si tohoto ocenění velmi váží, děkuje AK ČR za dosavadní spolupráci a přeje celé členské základně a vedení AK hodně entuziasmu a sil k hájení zájmů českého zemědělství. ČAZV je připravena k další aktivní spolupráci.

Zpátky nahoru