skip to Main Content

Náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace paní Ing. Lucie Orgoníková diskutovala se zástupci ČAZV o směrech zaměření vědy a výzkumu těchto institucí, řízení a hodnocení výsledků výzkumu, důležitosti tvorby metodik, registrech výzkumných organizací a jiných společných tématech. Účastníci jednání se shodli na nutnosti rozšiřování mezinárodní vědecké spolupráce. Mezinárodní rozsah spolupráce je jednou ze společných priorit vlády ČR, MZe i ČAZV a vede ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky v oblasti vědy a výzkumu. 

Setkání proběhlo ve středu dne 4. října 2017 na Úřadu vlády ČR. Schůzky se zúčastnila ředitelka odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe Ing. Pavlína Adam, Ph.D., předseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., místopředseda ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc a tajemnice ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D. 

Zástupci ČAZV děkuji paní náměstkyni za možnost osobního setkání a pozvali paní Ing. Lucii Orgoníkovou na prezentaci interaktivních výsledků vědy a výzkumu na akci Noci vědců, která se uskuteční dne 6. 10. 2017 od 18 hodin v prostorách Národního zemědělského muzea.

 

Zpátky nahoru