skip to Main Content

Tématem letošního ročníku byla MOBILITA. Na událost dorazili zástupci MZe, zástupci výzkumných organizací, univerzit a další inspirativní lidé, kteří nám sdělili zajímavé názory na to, kam se bude věda posouvat. ČAZV děkuje Národnímu zemědělskému muzeu za možnost prezentace na této akci. 

 

Zpátky nahoru