skip to Main Content

Dne 3. října 2017 se v Modrém salónku Gočárova Domu zemědělské osvěty v Praze uskutečnilo pravidelné zasedání Předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV). Setkání Předsednictva se zúčastnil také náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. 

Předsednictvo diskutovalo nejenom o běžné agendě ČAZV, ale díky přítomnosti zástupců z MZe rovněž o možnostech budoucího zaměření financování VaV a podpory mezinárodních akcí ze strany MZe, které umožňují sdílení znalostí a zkušeností v zemědělské praxi.

Zpátky nahoru