skip to Main Content

Časopisy vydávané Českou akademií zemědělských věd: Plant Protection Science, Horticultural Science a Czech Journal of Genetics and Plant Breeding jsou prezentovány na mezinárodní konferenci Methods in Plant Sciences, pořádané Českou společností experimentální biologie rostlin, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Institutem experimentální botaniky České akademie věd v termínu 24. – 27. 9. 2023, v Srní.  Konference se účastní řada českých i zahraničních odborníků.
Děkujeme člence redakční rady časopisu Plant Protection Science doc. Ing. Lence Burketové, CSc (UEB AV ČR), za prezentaci časopisů.

Více informací o konferenci: https://csebr.cz/plantmethods2023/
Více informací o časopisech ČAZV: https://agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru