skip to Main Content

Dnes, 12. 9. 2023, probíhá mezinárodní vědecká konference na téma HR v průmyslu 4.0 v prostorech GROW-UP v Bratislavě, která se koná pod záštitou Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI) České akademie zemědělských věd. Konference je pořádána pod vedením doc. Ing. Katariny Stachové, Ph.D., předsedkyní komise Managementu a strategického rozvoje lidských zdrojů v zemědělství v rámci OEŘSI. Členem vědeckého výboru konference je rovněž i předseda OEŘSI prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D, a další členové Komise OEŘSI i odborníci z řad univerzit a organizací.
Konference se účastní široký okruh akademických a výzkumných pracovníků univerzit či odborníků z hospodářské praxe. V rámci konference jsou probírána klíčová témata současné podnikové praxe, při kterých účastníci aktivně diskutují. Jsou projednávána témata pokročilých informačních technologií v oblasti HR, očekávané transformace v HR ve všech organizacích, včetně zemědělských podniků a také využívání e-HRM a i-HRM.  

Zpátky nahoru