skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) byl prezentován na Symposiu o nových směrech výroby a hodnocení potravin s blokem zvaných přednášek na téma Potraviny a jejich příspěvek ke zdravému životnímu stylu CzechFoodChem 2021, který se konal ve dnech 24.–26. května 2021 online formou. Pořadatelem akce byli Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ČSCH a Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze, ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským Praha a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Symposia se zúčastnili odborníci na potraviny, zemědělství a z dalších přidružených oborů, a to z vědeckých, vzdělávacích a kontrolních institucí a komerčních společností. Časopis byl prezentován formou posteru umístěného na úvodních stránkách každého dne programu a v sekci Postery. Slovně byl časopis představen organizátorem Symposia a zároveň aktivním členem redakční rady CJFS doc. Karlem Cejpkem, CSc. Účastníci semináře byli informováni o časopisech ČAZV obecně s důrazem na časopis CJFS. Oficiálními jazyky byla angličtina, čeština a slovenština.

Zpátky nahoru