skip to Main Content

 

 

                                                                           P O Z V Á N K A

na jednání Předsednictva ČAZV, které se bude konat v úterý dne 27. června 2017 od 9,30 hod. v zasedací místnosti AGRITEC, s.r.o., Zemědělská 2520/16, 78701 Šumperk

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva ze dne 6. června 2017
  3. Informace o průběhu voleb v odborech, Ing.V. Hrubý, CSc.
  4. Volba předsedy a místopředsedy ČAZV – volební komise, všichni členové Předsednictva
  5. Příprava jednání Předsednictva ve II. pololetí 2017, všichni členové Předsednictva
  6. Různé
  7. Závěr

                                                                                                     prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., předseda ČAZV

Na jednání Předsednictva navazuje od 11,30 hod. rozšířené zasedání Předsednictva ČAZV v gesci ORV a AGRITEC, s.r.o.

Zpátky nahoru