skip to Main Content

                                                                           

 

                                                                               P O Z V Á N K A

na rozšířené zasedání Předsednictva ČAZV, Odboru rostlinné výroby ČAZV a AGRITEC, s.r.o., které se bude konat v úterý dne 27. června 2017 od 11,30 hod. v zasedací místnosti AGRITEC, s.r.o., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk

 

                                                            Téma semináře – „Minoritní plodiny“

Pořad jednání:

11.30 – 14.00 seminář v zasedacím sále AGRITEC

  • Zahájení – Ing. J. Čepl, CSc., předseda ORV ČAZV
  • Předání ocenění – předseda ČAZV a Ing. P. Sekáč, náměstek ministra MZe
  • 75 let zemědělského výzkumu v Šumperku – Ing. P. Šmirous, CSc., AGRITEC
  • Současný výzkum a pěstování lnu a konopí – Ing. M. Bjelková a Ing. M Pavelek, CSc., AGRITEC
  • Využití konopí setého ve výrobcích ČR – V. Říha, Hemp production, s.r.o.
  • Šlechtění a pěstování kmínu kořenného v ČR – Ing. P. Šmirous, Ph.D., ml., AGRITEC
  • Výzkum a pěstování luskovin v ČR – Ing. R. Dostálová, APZL
  • Minoritní plodiny v programu MZe – Ing. P. Sekáč, náměstek ministra MZe
  • Diskuse
  • Závěr – Ing. J. Čepl, CSc.

14.00 – 14.30  oběd

14.30 – 16.00  prohlídka areálu a polních pokusů se lnem, konopím, kmínem a luskovinami

16.00               občerstvení, beseda u piva a vína

 

Ing. Jaroslav ČEPL, CSc.,  předseda ORV ČAZV 
Ing. Prokop ŠMIROUS, CSc., ředitel AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

          .

Zpátky nahoru