skip to Main Content

Vážení příznivci léčivých rostlin,

dovolte mi Vás jménem organizačního výboru pozvat na 21. ročník odborného semináře:

Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.

Cílem tohoto semináře vždy bylo oživit diskuzi o stavu LAKR (nejen) v České Republice a na Slovensku, a to od legislativy a pěstování až po výzkum a jejich komerční využití. Ve srovnání s mnoha okolními státy je situace LAKR v ČR a SR ne úplně příznivá. Tento seminář byl, je a s Vaší pomocí i bude základní a stále se rozšiřující platformou pro nastartování pozitivních změn. V programu se zaměříme zejména na třaskavé legislativní aspekty, dotkneme se ožehavého tématu léčivého konopí, přičichneme k nejnovějším výsledkům výzkumu a v neposlední řadě se rozhlédneme po Praze a okolí ze střechy nové krásné budovy Mezifakultního centra environmentálních věd ČZU skrz jiskřivý produkt Univerzitního pivovaru.

Seminář proběhne 12. ̶ 14. 9. 2016 na České zemědělské univerzitě v Praze.

Přihlášky prosím podávejte prostřednictvím webových stránek: ISCMASP2016, kde naleznete i veškeré další organizační informace.

Těšíme se na setkání.

Za organizační tým

doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., ČZU

předseda vědeckého výboru

iscmasp2016, FB
_____________________________________________________________________________________

Dear friends of medicinal plants,

it is my great pleasure to invite you on behalf of organizing committee to 21st specialized seminar:

Actual aspects of cultivation, processing and use of medicinal, aromatic and spice plants.

The aim of this seminar always was to enhance lively discussion about all aspects of MAPS (not only) in the Czech Republic and Slovakia, covering all aspects from legislation and cultivation to research and commercialization. In comparison with many neighbouring countries, the situation in our countries is not perfect. This seminar was, is, and with your help will be the ground for starting up positive changes. In the program we will include legislation changes, medicinal cannabis, news from research and last but not least we will have a Prague overview from the roof of new beautiful building through the glittering product of our University brewery.

Seminar will take place at Czech University of Life Sciences Prague (CULS) from 12th to 14th September 2016.

Please, use following website ISCMASP2016 for the registration. There you will find all organization information as well.

Pavel Klouček

head of scientific committee

iscmasp2016

FB

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru