skip to Main Content

 

dne 28.6.2016 od 8,00 hod. v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva ze dne 7.6.2016
 3. Vyhodnocení soutěží ministra MZe ČR, hodnotitelská komise
  Ing. J. Budský, MZe ČR
 4. Příprava jednání Unie evropských zemědělských akademií v Paříži
  prof. Ing. V. Podrázský, CSc., Ing. V. Hrubý, CSc.
 5. Vydavatelská činnost na úseku VČ a příprava publikace „Osobnosti“
  Ing. R. Vácha, Ph.D., Ing. E. Kárská, Ing. V. Hrubý, CSc.
 6. Zveřejnění výsledků výzkumu, spolupráce s Profi Press
  RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 7. Příprava jednání Předsednictva ve II.pololetí 2016
  všichni členové Předsednictva
 8. Různé
 9. Závěr
Zpátky nahoru