skip to Main Content

Dne 20. 5. 2024 zemřel ve věku 82 let dlouholetý člen odboru rostlinolékařství ČAZV, dlouholetý aktivní člen redakční rady vědeckého časopisu Plant Protection Science  pan doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. S úmrtím  pana docenta odchází  osobnost, která výrazně formovala moderní pohled na rostlinnou virologii u nás i ve světě i na integrovanou ochranu rostlin. Čest jeho památce.

Zpátky nahoru