skip to Main Content

Ve dnech 16. – 17. května 2024 je časopis Agricultural Economics prezentován na konferenci 18th International Scientific Days, která se koná v Podbanské na Slovensku. Konference má podtitul „From Field to Finance: Addressing Economic Challenges“. Děkujeme členu redakční rady, prof. Ing. Peteru Bielikovi PhD., za zajištění prezentace časopisu.

Zpátky nahoru