skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) je prezentován na 51. symposiu o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2024, který se koná ve dnech 20. – 21. května 2024 poprvé v Praze. Pořadatelem akce jsou Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ČSCH a Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze, ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským Praha a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Symposia se účastní odborníci z oblasti potravinářství, zemědělství a dalších přidružených oborů, a to z vědeckých, vzdělávacích a kontrolních institucí a produkčních a dalších komerčních společností. Oficiálními jazyky jednání jsou angličtina, čeština a slovenština. Účastníci semináře jsou informováni o základních charakteristikách časopisu CJFS včetně impakt faktoru a vyzvání k podpoře časopisu zasíláním příspěvků a čerpáním informací pro vědecké články.

 Více informací zde: http://www.czechfoodchem.cz/#

https://cjfs.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru