skip to Main Content

Národní zemědělské muzeum (NZM) v Praze bylo místem  jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd dne 7. června 2016.

Předmětem jednání Předsednictva byla především příprava soutěže pro mladé vědecké pracovníky – Cena ministra zemědělství – hodnotící komise. Dalším bodem bylo projednání úkolů z usnesení Rady ČAZV. Diskutována byla také vydavatelská činnost ČAZV – především rozšíření elektronického redakčního systému o nové funkce: Online First – umožňující publikaci článků online ještě před jejich publikací v čísle časopisu a zprovoznění funkce CrossCheck (Similarity Check) – umožňující kontrolu plagiátorství článků přijatých do redakce. Následovala příprava publikace Osobnosti zemědělského výzkumu.

Děkujeme vedení NZM  doc. Ing. Milanu Janu Půčkovi, MBA, Ph.D. – generálnímu  řediteli NZM a panu Mgr. Antonínu Šimčíkovi – náměstkovi generálního ředitele NZM za zajištění podmínek pro jednání Předsednictva i za možnost prohlédnout si nové expozice Národního zemědělského muzea. 

Těšíme se na další spolupráci.

 

IMG_1813

IMG_1817

IMG_1819

Zpátky nahoru