skip to Main Content

Dlouholetá redaktorka časopisu Veterinární Medicína – paní Ing. Zdeňka Radošová odchází k 30.6. 2016 do důchodu. Paní Ing. Radošová v redakci vědeckých časopisů pracovala celých 30 let.

Česká akademie zemědělských věd děkuje paní redaktorce za její dlouholetou kvalitní práci pro časopisy a do dalších let jí přeje hodně zdraví a spokojenosti.

 

redaktorka VETMEd

Ing. Zdeňka Radošová s předsedou ČAZV prof. Ing. Vilémem Podrázským, CSc.

Zpátky nahoru