skip to Main Content

Usnesením Valného shromáždění OSN byl rok 2020 vyhlášen Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je posílení povědomí laické veřejnosti o významu ochrany rostlin před jejich chorobami a škůdci. Smyslem fotosoutěže, na jejímž zajištění se kromě pořadatele soutěže ÚKZUZ sponzorsky podílí také ČAZV, je tedy ukázat život rostlin jako nezastupitelné a mnohostranně prospěšné součásti naší planety, ale také zachytit rostliny jako živé organismy trpící chorobami, škůdci a nepříznivými podmínkami prostředí, a které potřebují péči.

  • termín konání facebookové  fotosoutěže  1. 5. – 15. 8. 2020 
  • fotosoutěže se nemohou účastnit zaměstnanci pořadatele fotosoutěže
  • soutěž má dvě kategorie „ŽIVOT ROSTLIN“  a  „ROSTLINY STŮŇOU
  • do soutěže je možné zaslat max. 3 fotografie
  • pro výherce jsou připraveny hodnotné ceny
  • nejlepší fotografie vyhodnotí odborná porota, jsou připraveny ceny i pro vítěze hlasování veřejnosti
  • z vítězných fotografií bude vytvořen Kalendář pro rok 2021 a proběhne výstava fotografií na střeše Národního zemědělského muzea v Praze 
  • plné znění Podmínek a pravidel fotosoutěže zde >>

Zpátky nahoru