skip to Main Content

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezioborové konference mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2020, který se bude konat od 12:30 do 16:00 dne 2. září 2020 v Domě zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha. Seminář je pořádán Ústavem farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Toxikologickou sekcí ČSEKFT ČLS JEP a Odborem veterinárních věd ČAZV. Letošní ročník proběhne při příležitosti významného životního jubilea – 90. narozenin prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc.

Bližší informace k programu akce naleznete zde >>

Naplánovaná událost Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru