skip to Main Content

Ve dnech 19.–20. září se jako každý rok konala na půdě Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze tradiční mezinárodní vědecká konference Agrarian Perspectives XXVIII.

ČAZV na této významné mezinárodní akci prezentovala především svou publikační činnost – 11 vědeckých časopisů zaměřených na zemědělství a související obory. O časopisy byl mezi českými i zahraničními účastníky konference velký zájem, a to nejen proto, že většina časopisů ČAZV je v databázi Web of Science a má velmi zajímavou hodnotu Impakt Faktoru. Do skupiny časopisů zařazených do Core Collection Web of Science se v srpnu letošního roku zařadil i časopis Journal of Forest Science.

Vzhledem k tematickému zaměření konference byl největší zájem účastníků konference o časopis Agricultural Economics-Zemědělská ekonomika.

Děkujeme PEF ČZU v Praze za možnost účastnit se této akce a prezentovat zde své vědecké časopisy. Těšíme se na setkání a spolupráci na Agrárních Perspektivách XXIX v roce 2020.

 

Zpátky nahoru