skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd (dále ČAZV) a Platforma pro bioekonomiku České republiky (dále Platforma) v průběhu září uspořádaly první společné workshopy pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Workshopu se zúčastnili i zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu.

První z workshopů se uskutečnil dne 23. 9. 2019 v prostorách Velkého sálu Domu zemědělské osvěty na téma Současnost a budoucnost recyklovaného dřeva. Setkání v úvodu zahájila ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D. a předseda Platformy doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., kteří přivítali všechny přítomné a poděkovali za udělení záštity nad oběma workshopy rektorovi České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) prof. Ing. Petru Skleničkovi, CSc. V rámci odborných přednášek vystoupili Ing. et Ing. Štěpán Hýsek, Ph.D. s prezentací na téma „Recyklovat dřevo – ano nebo ne?“, Mgr. Petra Hýsková „Legislativní rámec recyklace dřeva“, prof. Dr. Ing. Petr Horáček „Environmentální stopa dřeva“ (prezentace dostupná zde >>) a „Současnost a budoucnost recyklovaného dřeva…úvodní poznámka“ (prezentace dostupná zde >>), doc. Ing. Milan Gaff, PhD. „Produkty z recyklovaného dřeva“ (prezentace dostupná zde >>) a Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D. „Využití recyklovaného dřeva v konkrétním provozu – případová studie“ (prezentace dostupná zde >>).

Druhý navazující workshop se konal na půdě Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze a cílil na ukázku příkladů dobré a špatné praxe v recyklování dřeva. Všichni účastníci měli možnost nahlédnout do špičkově vybavených pracovišť fakulty a zhlédnout tak ukázky analýz, významných výstupů a produktů. V rámci tohoto workshopu byly připraveny i poutavé přednášky doc. Ing. Aleše Zeidlera, Ph.D. na téma „Co dělá dřevo dřevem?“ (prezentace dostupná zde >>) a Ing. Rostislava Habána, který představil proces recyklace ve společnosti Kronospan CR, spol. s. r. o. (prezentace dostupná zde >>).

Zde jsou také ke stáhnutí materiály související s problematikou recyklace, konkrétně informace k Politice druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022 (zde >>), k Národní soutěži Přeměna odpadů na zdroje (zde >>), k dotačnímu programu OP PIK (zde >>) a k Inovačním voucherům (zde >>).

Oba workshopy byly účastníky velmi ceněny. ČAZV a Platforma bude i v budoucnosti úzce spolupracovat a společně zorganizují další příjemná setkání nad zajímavými tématy.

Zpátky nahoru