skip to Main Content

Ve dnech 16. – 17. 9. 2019 přijela do České republiky delegace z Louisiana State University (LSU), konkrétně ředitelka LSU AgCenter Global Network Ivana Tregenza a odborník pro transfer technologií AgCenter VP Dr. Wade Baumgartner.

První den hostila delegaci Česká akademie zemědělských věd (ČAZV). Odborný program byl zahájen komentovanou prohlídkou Národního zemědělského muzea, která byla zakončena krásným výhledem na Prahu ze střechy NZM. Odpolední část programu již probíhala v Domě zemědělské osvěty, kde předseda předsednictva a ředitelka ČAZV představili činnost akademie se zaměřením na vydavatelskou činnost a možnosti spolupráce s LSU. V rámci odpoledního přednáškového bloku vystoupili také odborníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, kteří prezentovali činnost úseku Vědy a výzkumu a účetní daňovou síť FADN. Následovalo vystoupení zástupců odborů ČAZV, konkrétně odboru rostlinné výroby, rostlinolékařství, lesního hospodářství a potravinářství. Odpolední odborný program byl zakončen prohlídkou Knihovny Antonína Švehly.

Druhý den návštěvy proběhl na České zemědělské univerzitě v Praze. Program pod vedením prof. Kumhály (předseda OZTEV ČAZV) byl zahájen v budově Technické fakulty a rektorátu, kde delegaci přivítal také prorektor ČZU v Praze prof. Lošťák. Delegace se následně přesunula na prohlídku Centra pro půdu, vodu a krajinu, High-tech technologicko-výukového pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské (FLD), Dřevařského pavilonu FLD a Centra precizního zemědělství. Program byl zakončen návštěvou experimentálního výzkumného a výukového pivovaru Technické fakulty.

ČAZV děkuje zástupcům MZe, NZM, ÚZEI a ČZU v Praze za skvělou spolupráci při zajištění velmi zajímavého odborného programu, který delegace ocenila.

Pokud se chcete dozvědět více o činnosti AgCentre LSU, navštivte webové stránky https://www.lsuagcenter.com/. AgCenter v rámci své činnosti vydává také čtvrtletní časopis Louisiana Agriculture (vydávaný již od roku 1957), který je zaměřen na prezentaci probíhajících výzkumných projektů https://www.lsuagcenter.com/portals/communications/publications/agmag.

Zpátky nahoru