skip to Main Content

Dne 24. června 2020 se uskutečnilo setkání redakční rady časopisu Czech Journal of Animal Science (CJAS). Editorka v krátkosti shrnula dosavadní aktivity časopisu a jeho vývoj a poděkovala všem členům redakční rady za jejich spolupráci. Dále byly diskutovány aktuální výzvy a budoucí směřování časopisu.

Byli navrženi dva noví členové redakční rady. Věříme, že jejich spolupráce s CJAS bude úspěšná a povede k dalšímu budoucímu rozvoji našeho časopisu.

Rovněž bychom tímto chtěli poděkovat Výzkumnému ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze – Uhříněvsi za poskytnutí prostor pro setkání redakční rady a skvělý servis.

Zpátky nahoru