skip to Main Content

Dne 29. 11. 2022 se konalo rozšířené jednání Vydavatelské rady České akademie zemědělských věd (ČAZV) formou videokonference. Jednání vedl prof. Radim Vácha, předseda Vydavatelské rady, a účastnili se ho členové Vydavatelské rady ČAZV, editorky a editoři časopisů a redaktorky časopisů. Rozšířené jednání Vydavatelské rady se věnovalo seznámení se s vydavatelskou činností ČAZV a s aktuální politikou Rady vlády týkající se hodnocení výsledků výzkumu a jejím vlivem na časopisy. Přítomní byli informováni o stavu časopisů ČAZV, byly komentovány bibliometrické údaje jednotlivých časopisů ČAZV a diskutovány možnosti rozvoje časopisů a aktivní zapojení všech členů redakčních rad časopisů a členů odborů ČAZV vedoucí k dalším pozitivním výsledkům časopisů ČAZV. Dále se hovořilo o aktuálně probíhajícím přechodu časopisů ČAZV na nový redakční systém Actavia (Solen software, s.r.o.), kdy časopisy přejdou na nový redakční systém k 1. 1. 2023. Prezentovány byly možnosti propagace časopisů ze strany redakčních rad, odborů a oddělení redakce ČAZV. Rovněž byly diskutovány výsledky dotazníkového šetření pro členy redakčních rad, které proběhlo v září 2022, a využití jejich výsledků ve prospěch zlepšení kvality časopisů ČAZV.

Zpátky nahoru