skip to Main Content

Dne 30. listopadu 2022 proběhlo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science. Jednání proběhlo formou videokonference. Editor časopisu Ing. Blažek, CSc. a redaktorka časopisu Ing. Eva Karská seznámili zúčastněné se současnou situací časopisu, s hodnotícími ukazateli a redakčními procesy. 

Bylo konstatováno, že zájem o publikaci v časopisu (počet článků zaslaných do redakce) se oproti předchozímu roku zvýšil o cca 40 %. Úspěchem je také postup časopisu do Q3 v databázi Web of Science. Bylo konstatováno, že i nadále je třeba se zaměřovat na publikaci kvalitních článků a zvyšování citovanosti časopisu. Editor poděkoval členům redakční rady za práci pro časopis. 

Zpátky nahoru