skip to Main Content

Vědecký časopis Czech Journal of Animal Science (CJAS) byl dne 22. 11. 2022 prezentován na konferenci s názvem „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2022“ a dne 24. 11. 2022 na workshopu s názvem „Domácí luskoviny-ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva“. Obě akce pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze. Vedení ČAZV děkuje Ing. Filipu Jančíkovi, Ph.D., koeditorovi časopisu CJAS, za osobní prezentaci časopisu na této konferenci a workshopu. Účastníci konference i workshopu měli dále k dispozici také propagační materiály a výtisky časopisu.

Zpátky nahoru