skip to Main Content

První zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína v roce 2022 se uskutečnilo prostřednictvím videokonference dne 22. června. Cílem setkání bylo informovat členy redakční rady o stavu časopisu, prodiskutovat aktuální problémy a shromáždit náměty pro rozvoj časopisu. Zasedání bylo vedeno předsedkyní redakční rady, prof. MVDr. Dagmar Zendulkovou. Na programu schůze bylo podělit se o aktuální stav a vyhlídky časopisu. Účastníci byli informováni o vědeckých ukazatelích, statistikách a souvisejících otázkách. Diskuse byla zaměřena především na možnosti zviditelnění časopisu a jeho dalšího rozvoje. Editorka poděkovala členům za jejich příspěvky v uplynulém roce, inspirativní nápady a čas, který časopisu věnovali.

Zpátky nahoru