skip to Main Content

Dne 23. 6. 2020 proběhlo jednání redakční rady časopisu Plant Protection Science (PPS). Díky postupně se uvolňujícím opatřením se jednání mohlo opět uskutečnit formou osobního setkání v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Na jednání bylo přítomno 9 členů redakční rady, redaktorka časopisu, vedoucí redakce a ředitelka ČAZV. Členové redakční rady byli seznámeni se stavem recenzního řízení rukopisů a se statistickými údaji o vydaných číslech časopisu, které se vyvíjejí pozitivním směrem. Kromě stavu časopisu se též projednávaly změny v redakční radě. Další zasedání redakční rady časopisu PPS je plánováno na říjen 2020.

Zpátky nahoru