skip to Main Content

Celostátní polní přehlídka odrůd a technologií Naše pole pořádaná vydavatelstvím Profi Press v Nabočanech letos oslavila 20 let svého trvání. V posledních letech je partnerem akce také ČAZV. Při zahájení dne 23. 6. pozdravil účastníky také předseda předsednictva ČAZV Jan Nedělník. Vzpomenul mj. i to, že letošní rok je věnovaný zdraví rostlin. Přestože byla kvůli pandemii koronaviru v rámci Mezinárodního roku zdraví rostlin celá řada akcí zrušena, stále probíhá fotosoutěž s názvem „Pečujme o zdraví rostlin, i ony mohou být nemocné“.  U plakátu, který zve autory k zapojení se do soutěže, se potkali tisková mluvčí ÚKZÚZ paní Ivana Kršková a Jan Nedělník.

Zpátky nahoru