skip to Main Content

Dne 6. 6. 2023 se uskutečnilo zasedání předsednictva ČAZV v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Hlavním bodem jednání bylo v souladu s harmonogramem Cen ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce hodnocení ústních prezentací vybraných návrhů. Pro ústní prezentaci bylo vybráno hodnoticí komisí, která se skládá právě z členů předsednictva ČAZV, celkem devět návrhů. Předsednictvo zhodnotilo úroveň všech vyslechnutých prezentací jako velmi vysokou. Návrh na udělení ocenění bude předán na Ministerstvo zemědělství, které následně výsledky vyhlásí. Předání ocenění ministrem zemědělství proběhne na Zemi živitelce v Českých Budějovicích. V další části jednání se předsednictvo ČAZV věnovalo především přijímání nových členů ČAZV, vydavatelské činnosti a přípravy oslav výročí ČAZV v roce 2024.

Zpátky nahoru