skip to Main Content

Dne 5. 6. 2018 se uskutečnilo výjezdní zasedání Předsednictva ČAZV na podniku Povodí Moravy Brno ve Znojmě. Předsednictvo jednalo o hodnocení výsledků Soutěže ministra zemědělství o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu, vydavatelské činnosti ČAZV, značnou pozornost věnovalo změnách Zřizovací listiny a dalším provozním záležitostem akademie. Hostem zasedání byli Ing. Budský z Ministerstva zemědělství, předseda kontrolního výboru ČAZV doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.  a vedoucí provozu Znojmo, Povodí Moravy s. p. Michal Pokorný. Na jednání Předsednictva navázalo odpolední jednání věnované tématu voda v krajině.

Za celou ČAZV děkujeme za umožnění realizace zasedání i za prohlídku tělesa a objektů přehradní nádrže Znojmo.

Zpátky nahoru