skip to Main Content

Dne 20. 6. 2018 přijala ČAZV delegaci šesti zástupců okresního výboru oblasti Ningbo Haishu v Číně vedenou náměstkem ministra. Za akademii se diskuse zúčastnil předseda a místopředseda ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. a prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., a vedoucí sekretariátu Ing. Adéla Fajčíková. V rámci diskuse si obě strany vyměnily své zkušenosti a přístupy v oblasti zemědělských inovací a technologií a probraly možnosti další vzájemné spolupráce.

Zpátky nahoru