skip to Main Content
ISSN 1212-4834 (Print) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd a financovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Publikován od roku 1955 (do roku 1999 pod názvem Lesnictví-Forestry).
ISSN 1805-935X (On-line)
JFS 1-2015    

SJR (SCOPUS, 2015): 0.356 Q2 (Forestry)

  •  Mezinárodní redakční rada časopisu   
  •  Předseda redakční rady: doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.
  •  Redaktorka: Mgr. Petra Kolářová
  •  Periodicita: měsíčník 
  •  Časopis je publikován v angličtině
Zaměření: časopis uveřejňuje původní vědecké práce, studie typu review a krátká sdělení shrnující původní výsledky základního a aplikovaného výzkumu ze všech oborů lesnictví Abstrakty: Agrindex of AGRIS/FAO database, BIOSIS Previews®, CAB Abstracts, Czech Agricultural and Food Bibliography, Elsevier’s Bibliographic Databases, SCOPUS, TOXLINE PLUS
  Web a archiv čísel: http://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm
  Kontakt: jfs@cazv.cz

 

Zpátky nahoru