skip to Main Content

ČAZV se v pátek 6. 10. 2023 zúčastnila celorepublikové akce na osvětu a popularizaci vědy a výzkumu „Noc vědců“. V Národním zemědělském muzeu v Praze představila ČAZV návštěvníkům své vědecké časopisy, seznámila je s činností akademie a děti si vyzkoušeli své znalosti v zábavných kvízech.

Letošním tématem Noci vědců bylo „Tajemství“. Všichni, kteří za námi zavítali do muzea, mohli odhalit tajemství vzniku odborných vědeckých článků a časopisů ČAZV. Výsledky zemědělské vědy a výzkumu neskrýváme, ale naopak rádi popularizujeme a publikujeme v našich 11 vědeckých časopisech, které se věnují všem oborům napříč zemědělství, potravinářství a lesnictví. Do muzea přišlo opravdu hodně lidí všech věkových i zájmových skupin a každý si přišel na své.

Letos se v rámci akce konala i přednáška místopředsedy předsednictva ČAZV a předsedy Odboru lesního hospodářství ČAZV prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc. na téma „Tajemství dějin – příroda proti říši“. Posluchači se dozvěděli, jak klimatická změna, tak i geomorfologie ovlivnily historii Evropy a představovaly překážku zamýšlené expanzi.

Ředitelka ČAZV děkuje všem kolegyním z ČAZV, které se akce osobně zúčastnily a prezentovaly ČAZV i všechny vydávané časopisy. 

 

Zpátky nahoru