skip to Main Content

Společně s dalšími zahraničními hosty poblahopřál předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. ukrajinské akademii agrárních věd (National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine) ke 100. výročí jejího založení. Slavnostní zasedání se konalo v sídle ukrajinské akademie v Kyjevě 15. listopadu 2018. Jan Nedělník ve svém projevu poblahopřál akademii a předal presidentovi ukrajinské akademie blahopřejný dopis ČAZV. Dále předseda představil také činnost ČAZV a pozval ukrajinské kolegy nejen ke spolupráci, ale také k publikování příspěvků v našich vědeckých časopisech.

Zpátky nahoru