skip to Main Content

Dne 8. 9. 2020 se v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze konalo společné setkání zástupců ČAZV a Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s. (SMA ČR).  Za ČAZV se jednání zúčastnili RNDr. Jan Nedělník, prof. Vilém Podrázský, doc. Tomáš Doucha a Ing. Slavomíra Vavreinová, kteří přivítali prezidenta SMA ČR Ing. Davida Brože a vedoucí kanceláře SMA ČR Karolínu Kotrbatou. Účastníci během jednání diskutovali o hlavních současných výzvách v zemědělství, nových evropských strategiích jako např. Strategii Biodiverzita, Strategii od zemědělce ke spotřebiteli či Zelené dohodě. Účastníci dále jednali nad možnostmi širší spolupráce obou organizací a shodli se, že v budoucnosti na toto jednání naváže další setkání.

Zpátky nahoru