skip to Main Content

Po přijetí nouzového stavu se bude seminář konat bez přístupu veřejnosti v počtu 10 účastníků, některé přednášky budou prezentovány virtuálně. Online přístup bude umožněn přes aplikaci Microsoft Teams.V případě zájmu pošlete svoji e-mail adresu na email zavadilova.ludmila@vuzv.cz.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Generace za generací: šlechtění v našich chovech“, který se koná u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc. Seminář se koná 8. října 2020 od 9:30 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v. v. i. v Praze Uhříněvsi a bude zde prezentován také mezinárodní časopis vydávaný ČAZV Czech Journal of Animal Science.

Bližší informace k programu semináře naleznete zde >> nebo na oficiálních stránkách VÚŽV zde >>

 

Naplánovaná událost Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru