skip to Main Content

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Generace za generací: šlechtění v našich chovech“, který se koná u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc. Seminář se koná 8. října 2020 od 9:30 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v. v. i. v Praze Uhříněvsi a bude zde prezentován také mezinárodní časopis vydávaný ČAZV Czech Journal of Animal Science.

Bližší informace k programu semináře naleznete zde >> nebo na oficiálních stránkách VÚŽV zde >>

 

Scheduled ical Google outlook Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru