skip to Main Content

Význam rostlinolékařství, jeho současný stav a hlavně budoucí vývoj i z pohledu nově připravované evropské legislativy byly předmětem diskuse na XXIV. Rostlinolékařských dnech konaných dne 2. a 3. 11. 2022 pravidelně v Pardubicích. ČAZV je již tradičním partnerem akce, jejíž hlavním organizátorem je Česká společnost rostlinolékařská. Účastníky konference pozdravil s jednou z úvodních přednášek i předseda předsednictva ČAZV Jan Nedělník. Kromě zdůraznění významu využívání všech prvků integrované ochrany rostlin se zaměřil i na budoucí vývoj oboru.  V rámci konference se se zájmem účastníků setkala i prezentace vědeckých časopisů včetně Plant Protection Science, které ČAZV vydává.

 

 

Zpátky nahoru