skip to Main Content

Zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Animal Science se konalo dne 2. 11. 2022, a to formou videokonference. Editorka časopisu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. a členové redakční rady hodnotili současný stav časopisu a strategické plány (jak zvýšit impact faktor, jak získat větší množství článků do recenzního řízení, jak ještě více podpořit časopis). Snahou je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace. Závěrem jednání předsedkyně redakční rady poděkovala členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru