skip to Main Content

Od září probíhá v Klatovech již druhý ročník projektu Dětská zemědělská akademie (DZA). Vzdělávací kroužek pro děti základních škol v oblasti zemědělství a farmaření organizuje Úhlava, o.p.s. ve spolupráci s ČAZV a dalšími partnery. I v letošním roce se vybraných témat ujmou odborníci z řad členů ČAZV a výzkumných ústavů. Děti tak mají možnost dozvědět se zajímavosti ze světa zemědělství přímo od odborníků z praxe a sami si vyzkoušet různé pokusy a experimenty. V rámci DZA děti absolvují i exkurze na farmy a některé z přednášek proběhnou na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech.

Minulý týden přijel dětem povídat o významu ovoce Ing. Jiří Sedlák, Ph.D. z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích. Děti se seznámily s mnoha odrůdami jablek a dalšího ovoce, vyzkoušeli si krájení, moštování i sušení. Nechybělo ani poznávání pecek a jadérek.

ČAZV děkuje všem členům, kteří se do projektu zapojili jako odborní lektoři a předávají své cenné zkušenosti mladé generaci.

Průběh a fotografie z Dětské zemědělské akademie můžete sledovat na facebookové stránce www.facebook.com/DZAKlatovy.

Zpátky nahoru