skip to Main Content

Dne 10. října 2023 proběhl online workshop „Piš a publikuj aneb Jak připravit rukopis pro vědecký časopis“ pořádaný Českou akademií zemědělských věd (ČAZV). Workshop byl určen především začínajícím autorům. Workshopu se zúčastnilo více jak 70 posluchačů. Cílem workshopu bylo informovat začínající i zkušené autory vědeckých článků o jednotlivých časopisech vydávaných ČAZV, o důležitých aspektech přípravy rukopisu před zasláním do redakce, o podmínkách a průběhu recenzního řízení, a také o používaném elektronickém redakčním systému. V neposlední řadě se také workshop zaměřil na etiku a citace. V rámci workshopu byl rovněž prostor na dotazy a diskuze.

Ředitelka ČAZV děkuje vedoucí oddělení redakce, redaktorkám a kolegyním z oddělení redakce za přípravu a zajištění workshopu, který zvyšuje povědomí o vydavatelském domě ČAZV.

Veškeré informace o časopisech z vydavatelství ČAZV najdete na www.agriculturejournals.cz 

Zpátky nahoru