skip to Main Content

Dne 19. října 2023 se pod vedením editora, prof. Aleše Lebedy, uskutečnilo v Praze v Domě zemědělské osvěty letos již třetí jednání redakční rady (RR) časopisu Plant Protection Science (PPS). Jednání se zúčastnili členové RR z České republiky a ze Slovenska. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty impakt faktoru, a publikační strategie pro další období. V rámci diskuse o rozšíření členské základny RR byla schválena nominace nového člena RR. Dalším tématem jednání byla příprava připomínky výročí 60 let od založení časopisu v příštím roce. Editor poděkoval členům redakční rady za jejich práci pro časopis.

Více informací o časopisu najdete na: https://pps.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru