skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) byl prezentován na konferenci „Dietní výživa“, která se konala dne 12. 10. 2022 ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2. Konference byla pořádána Společností pro výživu, z. s. a organizačně zajištěna společností Výživa s. r. o. Program se skládal ze čtyř částí: Potraviny v dietní, léčebné či preventivní výživě; Vodní, minerální a tělesný stav organismu ve studiích; Nemoc a výživa z pohledu lékaře nebo specializovaného odborníka; Co nás profesně trápí či posiluje (workshop s nutričními specialisty). Účastníci konference měli k dispozici k nahlédnutí či rozebrání výtisky časopisu CJFS a tištěné propagační materiály ČAZV.  

Vedení ČAZV děkuje Ing. Martě Stárové, Ph.D. za zajištění prezentace časopisů.

Zpátky nahoru