skip to Main Content

Dne 18. října 2022 se konal ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty workshop „Piš a publikuj aneb Jak připravit rukopis pro vědecký časopis“ pořádaný Českou akademií zemědělských věd (ČAZV). Workshop byl určen především začínajícím autorům. Cílem workshopu bylo informovat začínající i zkušené autory vědeckých článků o jednotlivých časopisech vydávaných ČAZV, o důležitých aspektech přípravy rukopisu před zasláním do redakce, o podmínkách a průběhu recenzního řízení, a také o používaném elektronickém redakčním systému. V neposlední řadě se také workshop zaměřil na etiku a citace. V rámci workshopu byl rovněž prostor na dotazy a diskuze.

ČAZV bude realizovat další navazující publikační workshopy, zaměřené pro studenty doktorských studijních programů a mladé výzkumné pracovníky. Pozvánky, aktuality a další informace o vydávaných časopisech ČAZV můžete nalézt na: www.cazv.cz a www.agriculturejournals.cz.

Vedení ČAZV ještě jednou děkuje všem řečníkům a také paní Dr. Smolové za moderování celé akce. Rovněž pak děkujeme Státní veterinární správě za poskytnutí prostoru pro její konání.

Zpátky nahoru