skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) je prezentován na 51. Symposiu o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2023 s blokem zvaných přednášek na téma Moderní potravinářské technologie – od kvalitních surovin k chytrým potravinám. CzechFoodChem 2023 se koná ve dnech 22.–24. května 2023 v kongresovém centru Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. Pořadatelem akce jsou Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ČSCH a Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze, ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským Praha a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Symposia se účastní odborníci z oblasti potravinářství, zemědělství a dalších přidružených oborů, a to z vědeckých, vzdělávacích a kontrolních institucí a produkčních a dalších komerčních společností. Oficiálními jazyky jednání jsou angličtina, čeština a slovenština. Účastníci semináře jsou informováni o základních charakteristikách CJFS včetně impakt faktoru a vyzvání k podpoře časopisu zasíláním příspěvků a čerpáním informací pro vědecké články. 

Prezentaci časopisu CJFS naleznete zde.

Kompletní informace o CJFS najdete také na webové stránce časopisu: www.cjfs.agriculturejournals.cz 

 

Zpátky nahoru