skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Animal Science (CJAS) byl prezentován na Národní výstavě hospodářských zvířat, která se konala ve dnech 5. 9. – 8. 9. 2021 na Výstavišti Brno.

ČAZV byla na této akci celonárodního významu zastoupena redaktorkou časopisu CJAS Ing. Helenou Čermákovou, Ph.D., která formou osobní účasti v rámci výstavního stánku Ministerstva zemědělství ČR prezentovala vědecký časopis CJAS s důrazem na jeho význam pro vědeckou komunitu v mezinárodním kontextu.

Národní výstava v Brně je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Přes 800 kusů zvířat – skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v Národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců. Výstava se těší velké popularitě u odborné i laické veřejnosti.

Vedení ČAZV děkuje paní Ing. Heleně Čermákové, Ph.D. za její propagaci časopisu a celé ČAZV.

Zpátky nahoru