skip to Main Content

Dne 8. září 2021 se pod vedením editora, doc. Ing. Tomáše Vyhnánka, Ph.D., uskutečnilo formou videokonference zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty impakt faktoru, zařazení do kvartilů a další. Dalším důležitým tématem byla příprava tematicky zaměřeného čísla k výročí 200 let od narození J. G. Mendela, jehož vydání je plánováno na příští rok.

Zpátky nahoru